QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

扫码登录更安全

登录 | 注册 | 找回密码
韩国滑雪,首尔滑雪 86免费国际电话 熊猫领事认证 韩国体检,珍爱健康体检中心 韩国美食推荐
韩国网线安装 韩中物流快递 奋韩广告位招租 韩国美尔韩医院 韩国整形

奋斗在韩国 韩国留学生华人论坛 奋韩网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

扫码登录更安全

查看: 30399|回复: 1566

[奖学金] 【留学思密达】韩国各大学外国人奖学金制度一览(持续更新)

    [复制链接]

179

主题

352

帖子

5

推荐用户

Rank: 60Rank: 60Rank: 60Rank: 60

发表于 2016/11/30 18:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册奋韩,浏览更多更全的内容,享用更多的会员功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 留学思密达 于 2016/12/13 18:06 编辑
) a3 r2 |4 B! `% P' F
8 ]6 S: M6 l' O4 N3 m找学校,搜专业,看简章来留学思密达,免中介让你与学校零距离接触~
. n  C" `' N. V* i/ j. t# j: Z, o  f% f% p& |
. G# p( G2 G& V7 m% }. e, s8 [

9 R& h4 v+ h! s# Y& K; j已经在韩国留学或者即将来留学的同学们最关心的问题无非就是一个学校的奖学金制度了,福利好不好俨然已经成为很多人选择学校的标准之一,得到奖学金的话其实不仅可以省下一笔不小的费用,而且也是一种荣誉。但是每个学校的奖学金制度有不尽相同。
1 g- w' s" M* s2 f( W+ f在这里留学思密达为大家整理了韩国各大学的外国人奖学金制度,给已经在或者想来韩国留学的朋友们做一个参考,大家争取达到标准,要为了奖学金努力哦~1 c# f1 S7 d, c: L% m; G2 y) Q
1 f8 b. u7 a+ M  Z9 K" z+ i4 y8 m
本帖持续更新,欢迎大家补充交流~3 ?) q3 y# ]9 A2 @" I$ P- E
7 t! _6 V  C+ t. `

; e! x7 B0 C/ K! ~  @' \- u9 R
' y+ x% ]" Z% {* x
. q, }( K9 A% A  e高丽大学                           2 m3 J: }6 r; v- E8 B$ C
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

% R' \% ?, \  y( s6 j0 {( L1 ?) v" d0 w9 J8 \. j3 q1 V
高丽大学安岩校区
# i% o6 L1 W  @# U; O" `3 a+ k0 h+ N高丽大学世宗校区

, K5 B/ e* F, N+ Z: g' t) D' T4 s% B* K: f
成均馆大学

" s% N# B9 S  z" L9 S/ {! K/ L% |, \; g; i9 H9 p& J3 W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

2 @4 `0 F) H, ]% k  h+ _- R$ ^; T8 d: n3 ~& U- g7 J& e/ F
成均馆大学首尔校区3 |' n% J5 M2 d# h) r: B
成均馆大学水原校区
# B0 i( C* J! d1 s2 k4 c9 @
庆熙大学* E* |# |1 w- m/ W% @

& m$ b8 o" v0 K4 Z  ]+ I7 C
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
$ s! f) d( m; H: V
4 ]4 m+ i# \  P* p" e
庆熙大学首尔校区( l  g! R9 F) M
庆熙大学国际校区

2 m2 \# h1 K/ b3 Z; t# g3 ^9 L% v; I; w9 G
东国大学9 Y+ h* u% Q( I( u. l! Z3 Y( [6 b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

0 ]5 s& u9 k3 ]# q+ Z1 @: J# h' U$ d5 L5 \* F/ P% {& j
东国大学首尔校区8 n( o6 h8 e9 `+ m( a# X& E
东国大学庆州校区+ f/ `2 U/ V; p- l1 V2 ?

: g  I) E8 Q. n% O国民大学
9 g( p, _2 ^$ r' r# r
7 E& W+ v; V2 m0 ]3 K2 Y
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

: B# @  a: B4 m% v5 S: ^- ]; j国民大学
1 J4 {% y" D+ M# X  |$ e

7 F( ]. @* @- l6 v1 f弘益大学
% S: `# C- A3 J& M. x6 m; Y' b2 h! I
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

) j$ \/ Z& J# }- o& m
( H6 [7 l- k) z4 `# A9 Y8 d
' ]. I& E" z' I" w% y弘益大学首尔校区9 m% Y$ u7 S# M
弘益大学世宗校区
- H0 I" J" C/ e+ u6 Z- o2 k: T" K3 f7 z  ~
崇实大学1 T; J$ G% g3 ^0 l8 X. p4 ~2 v) P
3 M5 E1 L/ K/ Q7 Z" }
% H4 i# l! Q/ p# f5 n" w$ ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

; ^; Q  \2 Z6 L1 j7 S; m# l- d  ]6 p$ Q# Y) @

! V- g% {' v4 D% `$ Z" m崇实大学6 f  x  F; _& R: R
+ G( F: q% I, h( x
# x' L6 G3 r+ ]" j
韩国外国语大学3 `" T: f/ E1 S' D: p! Y( T
8 k) X3 P2 s) f
2 y  I! C) K0 @: u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 H2 b7 \4 V1 S' B

6 {$ L, {9 P) ]* j! [
: I7 _2 d8 {& }/ y: O/ t韩国外国语大学首尔校区
, d" `+ N5 r, h  P  p/ }韩国外国语大学国际校区
4 U2 M9 v; f3 X+ L# Y. a- b8 f" X# M3 a. L$ [) c, h* u
9 V8 Y% p+ T* ^3 N. X$ g' t& V
建国大学! a: u9 \& [1 e/ X7 H3 h- z) B# y0 V% w
& v2 q- D% q, n5 R

( B. Q1 W6 j1 }3 K8 {
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
' a6 O8 D5 j& P) Z& Z2 ?
8 c+ g  V" k2 X" J: l

' d! R' |* T+ l$ {建国大学首尔校区
/ H6 o7 E: R  g3 F6 N: r4 X建国大学GLOCAL(忠州)校区1 w) r% A/ [4 N

9 A) F. S+ r5 G& N3 ^1 o* g  d2 u8 W: a6 a0 t
明知大学& Q+ @! _1 ]; ~# {1 E. e
: \  E" i) l$ @2 Y6 E4 k# G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* H" X3 P! r$ y  w0 {5 C
4 J# q% p/ k- z' v8 B
明知大学首尔校区# F: W7 X8 L& N  L6 I
明知大学龙仁校区; `1 }. B- _+ `/ _( C5 c1 M0 W% _! b
( f: _' T" r+ o: e
光云大学* b+ B1 |+ H" e0 Q5 G+ h
8 t7 }5 q5 t% `
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* b! V2 |' V$ x* O. L. k
光云大学3 F9 L8 _0 g; {/ e: i

( ?& A  l# M" v9 v: o1 n京畿大学* y: |3 e1 m$ p

/ V8 D4 l$ G% J3 X7 i( r
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 X5 S) U3 w8 }$ A/ B$ ~. r" U

' R! R8 T+ J- i
& b; {- s+ B- J6 J京畿大学 首尔校区
  o3 b3 e, W9 n0 V京畿大学 水原校区
. m2 f* `1 O# {& K
! r5 Z9 O7 x2 ~3 y1 E西江大学2 p& o5 {5 S4 b2 G2 s3 Z# {
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
2 I4 h. o; `- [7 B

. Y6 I  g4 v& |  ^3 d西江大学
- y3 w9 F& m, v( d& G1 Q/ W' d8 V4 M" H8 k5 `+ m8 j+ l
仁川大学* B' N  m3 @, ]( e

% M, }$ A/ K" `5 J- K0 A6 i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

9 p7 Z( V# B4 N& D$ W, D. i/ q9 t
: j7 k3 O" u! n6 q: F仁川大学6 s; a' l  u# }/ o9 s; [* X

) j. [. o, |) K$ \& {/ P. [/ o' C# ]7 E/ x) H4 r" S, N+ f! ~! F
仁荷大学3 l$ \, s' C0 W$ ?. G
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

; I% }( A$ P3 ^" b2 N: w$ j仁荷大学; V1 A/ Z1 N9 f) W% N' T

9 C5 _  K( K1 a6 G. p全南大学3 w* G  W; j: `/ q! Q( K
- `/ \. d/ V2 v, D% e" W
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

! `2 Z+ C' _+ u, z0 ]
+ j  b0 U" Z; ?) ]全南大学 光州校区
4 t7 \, d  Z+ k& X* U5 x. g全南大学 丽水校区
4 h- _) L( ]" }7 k5 i. ]% y% h0 g! B8 ~7 [+ l; ?* P& @
全北大学- M( N6 b- x: b- w

1 {" \( u' a' F. D0 k& x/ ~7 p
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
* i! h) R" E$ N2 T6 z

6 w- _( f7 u/ X# y% o  l0 J+ S全北大学
" v& @7 N) x% {3 ?0 ]& T0 a$ Q* `1 E7 i/ T) ]/ x$ a5 H( g6 h3 O! u
9 e; }: Y+ B: C) V; A
世宗大学
3 ?/ i) D7 q# l7 W2 L" I( F3 J7 A. H# D. z/ Y' E
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  f& C' `6 ?5 E+ z
, x- [4 u( b! c
世宗大学
8 G. n) x+ z/ ]+ v: i6 c" v
- N. E% H1 D; s' G! I, N. y& k首尔科技大学
3 ~; X/ D1 {4 l* n* e' i5 N; f+ L% M% B0 C& r/ Q& c
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  E7 O( b2 @8 N1 J4 W4 f0 x
首尔科学技术大学
' ^' ^* e9 [% n; m( l诚信女子大学. N, l5 f8 X( V1 p8 ^
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

* X; G& N2 k) |) w6 @$ {2 W- e$ p
, C& q3 v- r/ y7 X! K诚信女子大学 水晶校区3 K. x7 u5 ^9 P+ p, c! f
诚信女子大学 云庭绿色校区
. {7 j0 B- z! _* D/ ]2 ^5 ]釜庆大学
) s# @) }, `& a- q, C4 z2 c& A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 l, R" \4 e! H  I1 P- F* Q# V: i) |9 e
) r+ m; \! Y7 h: U$ }
釜庆大学 大渊校区
- @% C- C$ I8 u& r! F( U8 E0 E釜庆大学 龙堂校区6 X* @$ K% w& r/ e" |
4 S" D1 y! m% f- E" ^, F) X
中央大学$ @$ I& l' f  x' E$ U& C1 i# b
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

8 f+ r5 |+ @  d6 L; x
" }" U$ d7 u( s( M中央大学 首尔校区
3 x6 g. J8 o/ I中央大学 安城校区
+ X1 w. M+ P2 e) m* \4 x$ s( m4 S6 \. e9 x3 B
首尔女子大学
1 y1 J  @9 n. n+ [2 _
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

; n/ v% K5 @5 x* }" w' A
5 F; J1 P' D9 {* J, U/ s首尔女子大学
: J" P8 J$ C" T/ ~$ \& x
' E, Z' L( ]% t$ \, V- R9 K# x
0 S& M3 A% H7 T& M

' r3 z9 v# R& Q( W& [: I3 c西京大学
( M0 J/ i" ~$ S3 ]* G" J9 K+ g
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

- I- D, D3 A$ Q$ c' O  g* s8 e! f: t9 T
西京大学2 N: R8 C0 A$ B9 M: b9 k; v
/ i8 p" {' X+ l# B
亚洲大学
! C/ V( |, R: Y9 u
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

+ t# C* D; Z/ k, X, @2 v& \+ I* N
8 w+ V: y- C1 Y1 C( z/ H- O: M% _: [亚洲大学
* i5 S" w8 X1 q" q  ]" j5 L1 B5 N7 `  J/ I& v& R$ ?

评分

1

查看全部评分

回复

使用道具 举报

韩国整形 韩国整形,韩国整容,韩国免费整形 86国际免费电话 韩国明洞

8

主题

256

帖子

0

LV.10

Rank: 10Rank: 10

发表于 2016/12/1 08:51:42 | 显示全部楼层
airbnb
1111111110 {2 x7 V! X  u& l+ f8 }$ I
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

20

主题

332

帖子

0

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

奋韩十年

发表于 2016/11/30 21:16:08 | 显示全部楼层
Ndnnddjj
, a4 M1 q; T4 L' [  _# J; i
奋韩提醒:良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

6

主题

169

帖子

0

LV.11

Rank: 11Rank: 11Rank: 11

发表于 2016/12/1 00:56:48 | 显示全部楼层
韩游网微信
1111111111111111  C8 ]/ a3 T* e7 Z% E
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

6

主题

118

帖子

0

LV.7

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

发表于 2016/12/1 10:37:26 | 显示全部楼层
整形思密达微信
看看, ^9 t' G) U$ e% |4 u3 o
奋韩提醒:良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

6

主题

322

帖子

0

LV.15

Rank: 15Rank: 15Rank: 15

发表于 2016/12/1 12:20:39 | 显示全部楼层
j d j j d j d j d j d
5 d$ a* ~9 L; b
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

310

主题

1万

帖子

1

会长-管理员

Rank: 72Rank: 72Rank: 72Rank: 72Rank: 72Rank: 72Rank: 72Rank: 72

奋韩十年

发表于 2016/11/30 18:50:27 | 显示全部楼层
谢谢分享@!
回复

使用道具 举报

8

主题

256

帖子

0

LV.14

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

发表于 2016/12/1 00:36:59 | 显示全部楼层
谢谢6 q- @1 C, T7 G( A% d# u) D
回复 支持 反对

使用道具 举报

51

主题

1281

帖子

95

LV.23

Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23Rank: 23

发表于 2016/12/1 01:25:11 | 显示全部楼层
1111111112220 b% D+ s7 X, p* v6 L) J
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

383

帖子

0

LV.21

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

发表于 2016/12/1 08:54:17 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈
3 |% [. G! S7 M+ l' ]
안녕!
回复 支持 反对

使用道具 举报

43

主题

383

帖子

0

LV.21

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

发表于 2016/12/1 08:54:56 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈. [# o" E4 b& R" h
안녕!
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

32

帖子

0

LV.2

Rank: 2Rank: 2

发表于 2016/12/1 08:58:16 | 显示全部楼层
庆熙大学首尔校区' f9 B  _: ^8 N% h$ V/ Z$ ^2 y

# u! b0 X$ h7 |  L
回复 支持 反对

使用道具 举报

179

主题

352

帖子

5

推荐用户

Rank: 60Rank: 60Rank: 60Rank: 60

 楼主| 发表于 2016/12/1 10:39:21 | 显示全部楼层
已更新:高丽大学 ,成均馆大学,庆熙大学,弘益大学,建国大学,韩国外国语大学,国民大学,东国大学,崇实大学,明知大学。。
( L+ ^+ z5 _) f  b) H* s7 T* h$ b( N8 T
持续更新,欢迎补充~
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

168

帖子

0

LV.2

Rank: 2Rank: 2

发表于 2016/12/1 11:17:33 | 显示全部楼层
ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ% h7 A! ?- m  ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

110

帖子

0

LV.2

Rank: 2Rank: 2

发表于 2016/12/1 12:06:34 | 显示全部楼层
11111111111111
; I3 E* X' d1 H' _1 P, i
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

韩国折扣酒店推荐 韩中法律新闻韩游网韩国交通卡韩国地铁卡 韩国免税店中文网
我们一直在用心做!

Copyright © 2006-2018 ShinWha Co., LTD. All rights Reserved. Powered by Discuz! X3.2

韩国旅游|韩国整形|海鸥旅游|海鸥地图|留学思密达|韩国地图|小黑屋|帮助|手机版|개인정보취급방침|Archiver|奋斗在韩国 ( 鲁ICP备13021998号 )

快速回复 返回顶部 返回列表