QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

登录 | 注册 | 找回密码
韩国眼科医院光明眼科 86免费国际电话 熊猫领事认证 韩国体检,珍爱健康体检中心 韩国美食推荐
韩国网线安装 韩中物流快递 韩国网购,韩国网上购物 韩国美尔韩医院 韩国整形

奋斗在韩国 韩国留学生华人论坛 奋韩网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

楼主: BertTian

[其他] 曝光个不太靠谱的韩国中介、

[复制链接]

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:01:01 | 显示全部楼层
骗钱过程) I: e- F) v! q, v+ k
170100irf9ssxnj8s9n494.jpg 4 W% W" v: @# p) W! R- x
170101fcf1cqco161zc360.jpg
7 v% @$ n6 E$ D' \0 }
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

韩国整形 韩国整形,韩国整容,韩国免费整形 86国际免费电话 韩国明洞

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:02:09 | 显示全部楼层
这要钱的理由
9 \% a2 v: s0 ]. [* f 170208sfa0f73yffufbdt2.jpg
: H6 M" E% e4 c9 ?% a0 Y) k0 ^3 `
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:03:37 | 显示全部楼层
7# e" X( a: [/ y* p5 _- O* P
170335evzncj2v17az7q1a.jpg
1 s6 N/ {# d1 C) p 170336nsuummmhyd6fmudk.jpg
5 ^0 A- y' x# Y3 ~2 ?1 _ 170336a9zg4v0z48g8tsgc.jpg
3 C; ?% p/ j6 R 170336tn503hpm4b4aygyc.jpg . E+ q3 w8 I2 [( C
170337h234jst2213rjebr.jpg / U, X' `+ R7 ^/ R
fighting
奋韩提醒:良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:04:29 | 显示全部楼层
韩游网微信
8
. Q/ n: Z) x" W4 F1 z7 t 170428e8jdu221z21j5c5d.jpg
( v6 E% H9 K9 X1 q, d 170428nywjjxwrjr057z5j.jpg
$ P# I+ ]7 c# [* h+ G 170428snjuginky0nzin1i.jpg
# O, ~& O' _5 ]) b: _* K
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:05:49 | 显示全部楼层
整形思密达微信
8
6 @! F: w. V1 Z6 d2 A5 n! k, Z$ K+ e 170547mw3riruq5rlkzuii.jpg
( [4 D* _. A, |1 K) s- k 170548s4u4sfuhunh1nfun.jpg ; T, E7 F/ Z+ j1 Y
170548c4ndolw4104in6am.jpg # ?$ D: m3 F1 v* K; ~' `, r+ l' ^* \) h; ^, h
170549cs2rsnkns6f9g6ke.jpg ; I, L$ L6 E1 m5 T1 `& h
fighting
奋韩提醒:良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:07:30 | 显示全部楼层
9
' w; h. L7 r: D: E# B 170729rpns38mm1mz595qs.jpg
+ k  c7 }: N" K8 x1 F 170729nap3vs939bo9bbvb.jpg ( [2 d2 m! S- J7 i/ u0 m) O. z6 R- @
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:08:53 | 显示全部楼层
10
3 ?9 c, E9 ^. R6 u1 {+ t6 C 170851zvhu91fdpsshpm4s.jpg ) M! N/ w) l5 Y8 M3 A0 b. {  r7 `
170852ahz31mr6cnvcqmee.jpg " ]' _1 s8 Z6 v8 M3 M0 Y! \& _4 V
170852fzh0g010tp0pg1r8.jpg
- w. w4 [9 L( H 170852goez6ef611z1pa1c.jpg   ~( k7 Z7 T% g  Y( z* o: Z
170853da35u87tmsa8l1s7.jpg + @# p) a. o. \. b$ t
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:10:16 | 显示全部楼层
汇率多打钱。2 [1 C, `( r. }- C
171014sd0z4u8qqdfzoxx8.jpg   p1 h0 y, R9 p
171014j2qqljs19kx9yjb9.jpg
, |; c$ Y0 M9 ~, v  {; ?) f 171015renbnyvyvnq1i4tq.jpg , I9 Q' t4 e9 J! F. Z  ]' H& y
171015ppkj6zp1ahky6hi1.jpg & i, m+ z# q9 ^' y/ W/ @, [
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:14:51 | 显示全部楼层
11
( ]1 Y5 ?7 N1 P8 I6 t 171446gh1bhv00phw5bve1.jpg , `: B( ~; v2 Q" Q9 y  |( P
171446m141f2o42k9zddia.jpg % p. T" Y/ D- d' J7 e0 r
171446j36icpplmak62i3z.jpg , q  W- w9 s$ p" I, l
171448cbi2ii1oj22s9i1v.jpg ; N6 b. m: ^! K# n8 S
171450kljvg44wxoig2jhh.jpg
, p- u6 t& l' s" Q" ]
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:15:51 | 显示全部楼层
打脸不' L2 P2 `$ i& P' C" n
171549gi99gu699qi8l49w.jpg
* i8 q* d& r0 p4 r1 x, o4 F& A 171550s4vt9vg9bviebvbb.jpg
9 J  ~/ E. Q. E% I8 G 171550lh6hh6chqpzqzhuh.jpg : M1 ?- W3 f  B5 E2 k8 F2 `' u
171551jjelbb6de5vx3zdd.jpg ; W4 q; s+ d% Y7 D! j' K; _
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:17:02 | 显示全部楼层
12; t! l: ]: k3 i, `6 L* L$ C; L
171700rdqss7a5mmymkb8l.jpg / G% {5 Y% c/ x
171700hvrv2kfk2yr42r23.jpg & c9 ~0 r: n7 j6 I3 Q% k
171701mdjcjvgqcgya9t9y.jpg
# \4 q8 d' j1 d8 [' v: f( `9 } 171701cf9h0vhvtaaeb7e4.jpg
! G" O4 \: [" ?' X3 ^# s' t2 k1 q 171701uxsaligsib5sxis0.jpg
5 ?7 v+ x4 i' r
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:19:18 | 显示全部楼层
134 G. ^% Q( A! T9 j1 M
171916xosn6pxnprn7pznl.jpg
6 U9 y0 D/ T8 ?; y 171917bkv71zkgp703y8me.jpg
) K: K  E' F( K( s1 W3 I1 `' s* E! ]" y 171917wbto64n95o44kfoo.jpg   k  X4 o: }% w# f7 J/ q6 i1 |
171918whkp8yx2xdlh8h85.jpg 9 A+ `4 [! x+ I% J
171918gmwvew8eigbmng43.jpg   U/ M: M5 P! ]! R
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:20:08 | 显示全部楼层
15. K$ N( x6 Q& B% G8 n* V( I
172006uircoicr0ivvcti8.jpg 3 M" R/ Q1 E; c7 p1 `
172007qjv1jprrukvmjkbb.jpg # @7 a' P5 P8 U& e9 D2 C* H
172007yfzd5mf5rzh5o0jq.jpg
; f& ]5 O" B0 k$ Y4 X( R 172007dl55w6etcipl5sqn.jpg
+ t! t; ]3 o* ] 172008q7i3myq0se1bab1u.jpg : \$ k/ _3 T! u8 p7 q2 a
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

548

帖子

20

LV.3

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

 楼主| 发表于 2017/10/14 17:21:11 | 显示全部楼层
16# N! d  f$ V/ ~4 P' F) w( w$ C2 p
172109o8yzadk5r8far87s.jpg
" B: f& p. u2 ]  U  f7 N4 _0 l+ u, D 172109koqjcl37l34qy7jy.jpg # Z2 a# D4 |! d' Z  C  {) B1 `1 V
172110fyvowzk6euwlujco.jpg
  ^9 ^, `2 l8 x" k" _+ P 172110udsfsu8srsmfdmd0.jpg 8 t2 _/ T4 k$ j, t
172110ist3vhk9kvssakkm.jpg
+ o" L% x2 z1 D* V& m5 ^
fighting
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

10

LV.12

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

发表于 2017/10/14 18:01:47 | 显示全部楼层
BertTian 发表于 2017/10/14 16:40 * q) D$ p8 T: L7 q7 E
请看下面聊天记录。
9 [, M* G+ ?2 ~
感谢曝光/ W1 ~( N( L5 x  h' t. F% ~$ y- C# x6 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

韩国折扣酒店推荐 韩中法律新闻韩游网韩国交通卡韩国地铁卡 韩国免税店中文网
我们一直在用心做!

Copyright © 2006-2018 ShinWha Co., LTD. All rights Reserved. Powered by Discuz! X3.2

韩国旅游|韩国整形|海鸥旅游|海鸥地图|留学思密达|韩国地图|小黑屋|帮助|手机版|개인정보취급방침|Archiver|奋斗在韩国 ( 鲁ICP备13021998号 )

快速回复 返回顶部 返回列表